Cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ


CSDL Trạm thông tin khoa học và công nghệ là kho tài liệu gốc được số hoá, sưu tầm và tổng hợp theo các nguồn CSDL tin cậy khác nhau. Tài liệu được phân loại theo các lĩnh vực như Khoa học tự nhiên, Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.

Nguồn CSDL ban đầu là CSDL của các trạm thông tin KH&CN ở các xã/ phường trên địa bàn tỉnh. Hiện này nguồn CSDL đang được cập nhật bổ sung các dữ liệu mới về KH&CN trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ độc giả tiếp cận nguồn tin mới nhất về Khoa học và Công nghệ.

Tài liệu của CSDL thuộc các dạng sách, phim, tạp chí, bài báo, bản tin, các tài liệu quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật. Thông tin tài liệu mang tính chất tham khảo, độc giả cần lưu ý trước khi áp dụng vào thực tiễn.

Đối tượng phục vụ là người dân, học sinh, sinh viên các trường, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.

Tư liệu được lưu trữ và có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt web.

 

 

Liên kết

Thống kê truy cập

Tổng số lượng truy cập
8420
Số người Online
1