Cây hồ tiêu – yêu cầu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch

Cây tiêu có khả năng chịu được nhiệt độ thấp nhất 10oC, cao nhất 40oC, phát triển tốt ở nhiệt độ không khí 20-32oC, ẩm độ tương đối trên 70% và nhiệt độ đất ở độ sâu 30cm khoảng 25-28oC.

Thông tin đính kèm
Tác giả: http://iasvn.org/ Mã tài liệu: MS000159
Dạng tài liệu:
Tên file: MS000159.pdf Số trang: 11
Ngày nhập: 28/04/2023 Quốc gia: Việt Nam
Nguồn trích: http://iasvn.org/
Lưu ý

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Độc giả nên tìm hiểu thêm thông tin trước khi áp dụng thực tiễn.

Gửi những cầu hỏi liên quan tới tài liệu:

Liên kết

Thống kê truy cập

Tổng số lượng truy cập
424983
Số người Online
1