Kỹ thuật nuôi cá rô phi trong ao

Sống tầng giữa, tầng đáy.Các yếu tố môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển cá Rô phi: nhiệt độ 24 – 32oC, pH 6.5 - 8.5. Nhiệt độ dưới 170C cá ngừng ăn;dưới 110C kéo dài trong vài ngày cá bị chết rét.

Thông tin đính kèm
Tác giả: sonnvptnt.thainguyen.gov.vn Mã tài liệu: MS000173
Dạng tài liệu:
Tên file: MS000173.pdf Số trang: 6
Ngày nhập: 28/04/2023 Quốc gia: Việt Nam
Nguồn trích: sonnvptnt.thainguyen.gov.vn
Lưu ý

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Độc giả nên tìm hiểu thêm thông tin trước khi áp dụng thực tiễn.

Gửi những cầu hỏi liên quan tới tài liệu:

Liên kết

Thống kê truy cập

Tổng số lượng truy cập
424987
Số người Online
1